Abstract

Hvad er et abstract? Lynguide til at skrive et skarpt abstract

Et abstract indleder videnskabelige artikler ved at give en kort og præcis opsummering af studiets vigtigste elementer. Der er en del formelle og indholdsmæssige krav, dit abstract skal leve op til – dem guider vi dig til her.

Hvad bruges et abstract til?

Lad os starte med at stille et af livets store spørgsmål: Hvorfor? Et abstract har til formål at give læseren en idé om, hvad din opgave handler om. Hvis du har skrevet et kort, men grundigt abstract, kan læseren hurtigt finde ud af, om det er relevant. Af den grund er abstracts en værdifuld hjælp for informationssøgere, der hurtigt kan finde relevante kilder til information. I forbindelse med universitetsuddannelser kommer de fleste studerende kun til at skrive to abstracts nogensinde – ved bachelorprojekt og specialeafhandling.

Hurtig opsummering: 5 skarpe tips til abstractet

Hvis din deadline er lige om hjørnet, vil vi ikke kede dig med lange forklaringer – her er fem skarpe tips til et godt abstract:
 • Sammenfat din opgaves formål, problemformulering, metode, konklusion og evt. perspektivering og diskussion
 • Tjek de formelle krav til længde og sprog i din studieordning
 • Skriv akademisk, kortfattet og præcist
 • Undgå kildehenvisninger
 • Sørg for, at abstractet ikke er indforstået. Det skal kunne læses og forstås af personer, der endnu ikke har læst opgaven

6 gode råd: Sådan skriver du et godt og formelt korrekt abstract

Vil du læse endnu mere? Herunder kan du læse vores seks gode råd til at skrive et abstract, der lever op til kravene til indhold, formalia og opbygning.

1: Sprog

Lad os starte med sproget. Da det også er her, du bør starte. Oftest skal dit abstract skrives på engelsk, hvis du skriver din opgave på dansk. Der kan dog være undtagelser, derfor anbefaler vi, at du altid tjekker din studieordning, inden du går i gang med dit abstract. I de fleste tilfælde gælder det, at abstractet skal skrives på et hovedsprog i forhold til din uddannelse.

2: Opbygning

Når du har fundet ud af, om du skal skrive på dansk, engelsk eller et tredje sprog, kan du begynde at kigge på opbygningen. Formålet er, som sagt, at opsummere opgavens vigtigste elementer. Vi anbefaler, at du bruger en opbygning som denne:
 • Formål og problemstilling: Her introducerer du formålet og motivationen for opgaven, inden du opsummerer dine forskningsspørgsmål eller tese. På den måde gør du læseren nysgerrig og giver et konkret svar på, hvad læseren kan forvente af opgaven.
 • Metode: Her skriver du en kortfattet og simpel opsummering af din metode og metodiske overvejelser. Du bør komme ind på den primære metode til analyse og fortolkning.
 • Resultater: Her redegør du nøgternt for, hvilke resultater din analyse har frembragt.
 • Konklusion: Her giver du læseren svar på, hvad du har fundet frem til. Du skriver, hvordan din problemstilling bliver besvaret ud fra analyseresultaterne og en fortolkning af disse.
 • Perspektivering/diskussion: Hvis din opgave afsluttes af en perspektivering eller diskussion, kan du opsummere denne i den sidste del af dit abstract.

3: Indhold

Den ovenstående opbygning giver allerede et godt indblik i, hvad du bør/kan inkludere i dit abstract. Der er dog et par yderligere overvejelser angående indholdet. Først og fremmest skal du tænke på læseren og abstractets relevans og formål. Indholdet bør ikke gå i detaljer eller forklare specifikke dele af opgaven dybdegående. Husk, indholdet skal være kortfattet og give læseren et overblik over opgaven. Herudover kan du med fordel inkludere de vigtigste teoretiske og analytiske begreber, du behandler og anvender i din opgave.

4: Formelle krav

Abstractets formelle krav varierer sjældent markant, men der kan stadig være forskellige formelle krav på forskellige uddannelser. De vigtigste formelle krav er sprog og længde. Du bør altid tjekke din studieordning eller spørge din vejleder, hvis du er i tvivl om de formelle krav til abstractet. I din studieordning burde du også kunne finde svar på, om dit abstract indgår i den samlede vurdering af din opgave. Hvis abstractet indgår i bedømmelsen, skal du naturligvis gøre dig umage, selvom det formentligt udgør en meget lille del af det samlede resultat. Husk, selv hvis dit abstract ikke indgår i bedømmelsen, skal det stadig leve op til de formelle krav. Hvis du glemmer at skrive det, hvis det ikke lever op til den ønskede længde, eller at du skriver på et forkert sprog, kan det have kedelige konsekvenser.

5: Sproglig stil

Når du skal til at skrive et abstract, har du sikkert allerede godt styr på den akademiske skrivestil. Den sproglige stil bør være akademisk, men simpel. Et godt abstract lykkes med at forklare og opsummere en kompliceret opgave på en måde, der let kan forstås af læseren – ligegyldigt om det er din mormor eller din censor, der læser det. Herudover skal du være opmærksom på tempus (verbernes tidsmæssige bøjning). Du bør skrive abstractet, efter opgaven er færdig. Og det faktum skal gerne være tydeligt, når man læser det. Af den grund skal du ikke skrive i fremtid:
 • I denne opgave vil jeg undersøge X med henblik på at besvare Y.
 • I denne opgave har jeg undersøgt X med henblik på at besvare Y.
Du bør undgå at bruge futurum (fremtid), når du skriver dit abstract. Det vil sige verbalkonstruktioner med verbet ”ville”. Hold dig til nutid, førnutid eller førdatid.

6: Indforståethed

I forlængelse af den sproglige stil kan du let komme til at løbe ind i et dilemma, hvor du skal overveje forholdet mellem akademiske begreber og indforståethed. Det er vigtigt, at dit abstract indeholder dine centrale begreber og overordnet set er skrevet i en akademisk stil. Det er dog også essentielt, at dit abstract kan læses og forstås af alle. Af den grund bør du overveje, hvordan du formulerer dig så klart og tydeligt som muligt. Hvis du er i tvivl om niveauet af indforståethed, kan du bede en ven eller et familiemedlem, som ikke kender til opgavens emneområde, om at læse dit abstract. Hvis de let kan læse og forstå det, så er du lykkes med at finde en god balance mellem indforståethed og akademisk skrivning.

Skal vi hjælpe dig med skarpe tekster eller har du spørgsmål? Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål – og vi giver gerne et skarpt tilbud.

Kontakt os for tilbud eller spørgsmål

Udfyld og send

Cookie politik

Gennem at besøge dintekstforfatter.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik.