Kildehenvisning

Kildehenvisning: Sådan henviser du korrekt og læsevenligt i din tekst og litteraturliste

Kildehenvisninger er ikke det mest spændende i hele verden – men de er nødvendige, hvis du vil skrive en god opgave og leve op til de formelle krav.

Her kan du ikke bare lære, hvordan du laver akademiske kildehenvisninger. Du bliver også klogere på, hvordan du strukturerer henvisningerne, gør dem læsevenlige og meget andet.

Krav til kildehenvisning og plagiering

Når du skriver en akademisk opgave, en nyhedsartikel eller et blogindlæg, inddrager du en masse forskellige kilder. Det kan være teori, citater, begreber eller analyseresultater fra anden forskning. Når du bruger disse kilder i din argumentation, skal du lave kildehenvisninger. Henvisningerne har to primære formål:

 • De fungerer som dokumentation for det, du skriver
 • De hjælper læseren med at finde frem til den oprindelige kilde

Hvis du ikke henviser til samtlige kilder, kan du blive straffet for plagiering, hvilket anses som eksamenssnyd ved samtlige danske universiteter.

I forlængelse af det skal du også huske at lave en henvisning, hvis du citerer en af dine egne opgaver, du har skrevet tidligere.

Der findes forskellige metoder til henvisning

Der findes et hav af forskellige referencestandarder. Her er nogle af de mest anvendte:

 • APA
 • Harvard
 • Vancouver
 • Chicago
 • MLA
 • AMA
 • OSCOLA
 • IEEE
 • APSA

Tidligere har flere af referencestandarderne været tilknyttet forskellige forskningsområder. For eksempel blev APA udelukkende brugt til psykologi og samfundsvidenskabelige opgaver, Harvard blev brugt i økonomifag, mens Vancouver blev brugt til medicinstudier.

Et par af referencestandarderne har dog etableret sig i flere områder – det gælder blandt andet APA, som er én af de mest anvendte referencestandarder. Resten af denne guide vil tage udgangspunkt i APA (American Psychological Association).

Sådan henviser du i brødteksten

Herunder guider vi dig til, hvordan du henviser i brødteksten. Inden vi gennemgår de forskellige typer af kilder, og hvad der adskiller dem, er der to vigtige overvejelser, du bør tænke over:

 • Læsevenlighed
 • Tekst vs. værk

Læsevenlighed

En længere akademisk opgave kan let blive uoverskuelig og svær at læse. Hvis du har læseren i tankerne, når du laver dine kildehenvisninger, kan du gøre din tekst meget lettere at læse. Her får du to tips til, hvordan du gør din kildehenvisninger lettere at læse:

 • Placering af henvisning

Når du skriver din henvisning, bør du gøre det, så det forstyrrer læserytmen så lidt som muligt. En meget almindelige måde at lave henvisninger på, kan se sådan ud:

 • Hutchby præsenterer en tilgang, der forsøger at danne bro mellem polerne; realisme og konstruktivisme (Hutchby, 2001, 444).

Vi anbefaler dog, at du trækker henvisning frem og derved gør sætningen lettere at læse. Så vil henvisningen se således ud:

 • Hutchby (2001, 444) præsenterer en tilgang, der forsøger at danne bro mellem polerne; realisme og konstruktivisme.  
 • & et. al.

Du har sikkert set disse forkortelser før. De kan være med til at gøre dine henvisninger mere overskuelige.

Ibid: Ibid. er en forkortelse af det latinske ”ibidem”, der betyder ’det samme sted’. Det er en forkortelse, du kan bruge, hvis du citerer fra samme kilde og samme side flere gange.

Hvis du eksempelvis vil referere til Hutchby (2001, 444) igen et par linjer senere:  

 • Hutchby (2001, 444) argumenterer derved for, at …
 • Hutchby (ibid.) argumenterer derved for, at …

Et al.: Forkortelsen et al. kommer også fra latin og betyder ’og anden’ eller ’med flere’. Du bør bruge denne forkortelse, hvis værket eller teksten, du henviser til, har tre eller flere forfattere:

 • Turtagningssystemet består af tre forskellige komponenter (Sacks, Jefferson & Schlegloofs 1974, 697).
 • Turtagningssystemet består af tre forskellige komponenter (Sacks et al., 1974, 697).

Nu har du helt styr på, hvordan du gør dine referencer lette at forstå og læse. Herunder kan du læse om en af de vigtigste distinktioner: Værk eller tekst?

Værk eller tekst?

Når du omtaler en kilde i din tekst, skal du først og fremmest afgøre, om der er tale om et værk eller en tekst.

 • Værk: Hele værker – eksempelvis digtsamlinger, videnskabelige værker, romaner, novellesamlinger, forskningsoversigter osv.
 • Tekst: Alt, der ikke er et værk – noveller, digte, tidsskriftartikler, kapitler i bøger, avisartikler osv.

Det er en vigtig distinktion at have in mente, fordi der er forskel på, hvordan du skal markere titlen i din brødtekst. Værker skrives i kursiv, mens tekster skrives i citationstegn. Her er et eksempel:

 • Novellen ”Spionen” er blot ét eksempel på den eksistentielle undren, der er et gennemsyrende tema i Seebergs novellesamling, Eftersøgningen og andre noveller, fra 1962.

Forskellige typer af kilder

Herunder gennemgår vi, hvordan du griber forskellige værker og tekster an, når de skal noteres i brødteksten og på litteraturlisten.

Værker med én eller to forfattere

Hvis du vil henvise til et værk med to forfattere i brødteksten, skal du notere begge forfattere, årstal og sidetal (hvis du henviser til en specifik side). I APA vil det se sådan du:

 • (Leung, 2002, 33)
 • (Labov & Fanshel, 1977, 33)

I litteraturlisten vil værker med to forfattere noteres med efternavn og fornavnets begyndelsesbogstav:

 • Labov, W. & Fanshel, D. (1977). Therapeutic discourse: Psychotherapy as conversation. Academic Press.

Værker med tre eller flere forfattere

Hvis værket har tre eller flere forfattere bruges ’et al.’ i brødteksten:

 • (Sacks et al., 1974, 697).

I litteraturlisten skrives samtlige navne ud med efternavn og fornavnets begyndelsesbogstav:

 • Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A Simplest Systematics for the Organi-zation of Turn-Taking for Conversation.

Online artikler

Hvis du vil henvise til en online artikel i brødteksten, skal du notere forfatteren og årstallet.

 • (Engelbrecht, 2022)

I litteraturlisten skal du inkludere forfatter, årstal, titel, internetadresse og den dato, hvor du har tilgået artiklen:

Tidsskrifter:

Hvis du vil henvise til en tekst fra et tidsskrift i brødteksten, gør du ligesom ved de ovenstående eksempler:

 • (Meredith, 2019, 44)

I litteraturlisten skal der lidt flere informationer med, når der er tale om en tidsskriftartikel:

 • Navn. Årstal. Tekstens titlen. Værkets titel, nummer(årgang), sidetal.
 • Meredith, J. (2019). Conversation Analysis and Online Interaction. Research on Language and Social Interaction, 52(3), 241–256.

Software til henvisninger og litteraturliste

Hvis du skriver en mindre opgave, hvor du citerer færre end 10 kilder, anbefaler vi, at du skriver referencerne ned løbende og laver dine henvisninger og litteraturliste manuelt. Det er simpelt, og du mister ikke overblikket over kilder, når du har færre end 10 unikke kilder.

Vi anbefaler derimod, at du bruger software til dine henvisninger, hvis du skal lave et større skriftligt projekt – eksempelvis en specialeafhandling.

Vi har gode oplevelser med at anvende Zotero. Programmet er gratis at bruge, og du kan downloade det ved at klikke her.

Med Zotero kan du gemme alle dine referencer ét sted, så du altid kan finde dem igen. Herudover kan du bruge softwaren til at generere en litteraturliste ud fra dit kildebibliotek. Det tager under 30 sekunder, og så er du sikker på, at alle henvisninger er strømlinet.

Sådan bruger du Zotero

Step 1

 • Download programmet
 • Hent Zotero-udvidelsen til Google Chrome og Word, hvis dette ikke sker automatisk ved download af softwaren.

Når du har hentet programmet og udvidelsen, er du klar til at bruge programmet. Du kan blandt andet bruge det til at gemme kilder direkte fra din browser, når du laver informationssøgning.

Step 2

 • Find værket i din browser (fx på bibliotekssider, Google Scholar eller lignende)
 • Klik på udvidelsesikonet (bogen i højere hjørne)

 

 • Kilden gemmes i dit bibliotek

 

Når du har gemt kilden fra browseren, vil alle informationer om kilden være i dit bibliotek – titlen, type, opgav, årgang, udgivelsesdato, udgivelsessted mm. Nu kan du indsætte kilden i Word.

Step 3

 • Åbn Word
 • Klik på ”Zotero” i fanebladet
 • Klik på ”Add/edit” Citation
 • Vælg ”APA”
 • Søg efter kilden

Så vil din reference blive indsat i teksten, og du skal blot angive det specifikke sidetal, du vil henvise til. Når du er færdig med projektet, kan du danne en litteraturliste.

Step 4

 • Åbn Word
 • Klik på ”Zotero”
 • Klik ”Add/Edit Bibliography”

Så er din litteraturliste dannet.

Skal vi hjælpe dig med tekster, korrektur eller har du spørgsmål? Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål – og vi giver gerne et skarpt tilbud.

Kontakt os for tilbud eller spørgsmål

Udfyld og send

Cookie politik

Gennem at besøge dintekstforfatter.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik.